Spis treści

Nowoczesne biuro rachunkowe

Powierzenie usług księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie – biuru rachunkowemu – jest powszechną praktyką wśród małych przedsiębiorstw, dla których nieopłacalne jest tworzenie działu kadrowo-księgowego u siebie. A czy większe firmy, korporacje zyskują na outsourcingu tych obszarów biznesowych? Na pewno małe, standardowe, stacjonarne biuro rachunkowe nie jest dla takich przedsiębiorstw optymalnym rozwiązaniem. Ale dobrym rozwiązaniem może być nowoczesne biuro rachunkowe, które współpracuje zdalnie, operuje zaawansowanym systemem ERP, a do tego jest konkurencyjne, bardziej elastyczne i skupione na działalności w obszarze obsługi kadr i płac w stosunku do dużych centrum usług wspólnych. 
Czego można oczekiwać od nowoczesnego biura rachunkowego? Przede wszystkim księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco, co pozwala na sporządzanie w terminie obowiązujących sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych. Każde zdarzenie rejestrowane na bieżąco w systemie informatycznym pozwala na taką terminowość, o ile przedsiębiorca - klient biura rachunkowego dostarcza informacje i dokumenty terminowo. Także drogi Kliencie, pamiętaj, że dobra współpraca z biurem rachunkowym zależy również od Ciebie! W biurze rachunkowym Neofin uwzględniamy opcję wykonania usług w czasie krótszym niż standardowy - sprawdź cennik usług.

Poza bieżącą, terminową obsługą, wymagane jest stałe monitorowanie zmian prawnych, co w ostatnim czasie stało się dla kadrowych i księgowych problematyczne i czasochłonne. Niektórzy właściciele firm wybierają utrzymanie działów kadrowych i księgowości wewnątrz organizacji w przekonaniu, że jest to najbardziej bezpieczne rozwiązanie, nawet jeśli bardziej kosztowne … Ale czy tak jest w rzeczywistości? Nowoczesne biuro rachunkowe zapewnia zarówno bezpieczeństwo danych, znajomość przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych, a dodatkowo ma doświadczenie w obsłudze różnych przedsiębiorstw, różnych przypadków.  
Ponadto właściciel czy prezes firmy, który niekoniecznie pracuje w jednym miejscu, niekoniecznie ma możliwość stałego kontaktu ze swoją “stacjonarną księgową” lub “stacjonarną kadrową”, jak najbardziej powinien oczekiwać dostępu do danych spółki, danych pracowniczych, raportów, gdziekolwiek w danym momencie przebywa. W takiej sytuacji satysfakcjonującym rozwiązaniem jest outsourcing księgowości i outsourcing obsługi kadrowej i płacowej świadczonej przez nowoczesne biuro rachunkowe w dowolnym miejscu w Polsce zdalnie, które agregując, przetwarzając oferuje możliwość zdalnego dostępu do danych i raportów nawet z kilku / wielu oddziałów rozproszonych globalnie na bieżąco. 

erp enova zgodna z przepisami stempel

System ERP dla biznesu - w kontekście obsługi
kadrowo-płacowej oraz księgowości 

Wybierając nowoczesne biuro rachunkowe z oprogramowaniem ERP enova365 – jakim jest od lat biuro rachunkowe Neofin, przedsiębiorca ma gwarancję spełnienia wspomnianych oczekiwań, czyli bezpieczeństwa obiegu i przetwarzania danych, zgodności z obowiązującymi przepisami, zdalnego dostępu do aktualnych danych i raportów oraz automatyzację czynności przy pracy na wspólnej bazie w systemie. 

Przeczytaj Casebook dotyczący rozwiązań dla biur rachunkowych z enova365:

Istotne – enova365 gwarantuje:

 • bezpieczeństwo przetwarzania danych 
 • zgodność z przepisami 
 • automatyzację czynności 

System enova 365 w ramach modułów księgowości jest wyposażony m.in. w funkcjonalności dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment), mechanizmy do obsługi złych długów w CIT i PIT, kolejne wersje pliku JPK wraz z najnowszą JPK_V7 czy też mechanizmy obsługujące e-sprawozdania finansowe. Ponadto zawiera zautomatyzowaną weryfikację podatników VAT na Białej Liście, jak również korygowanie w podatkach dochodowych kosztów i przychodów o nieuregulowane w określonych terminach płatności, czyli tzw. “Złe długi” w PIT i CIT 

ekran komputera z modułem enova księgowość

Obszar Finanse i Księgowość w ERP enova 365:

 • Księga Handlowa
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja ryczałtowa
 • ewidencja VAT
 • generowanie i wysyłka JPK - wszystkich typów
 • zbiorcza wysyłka e-Deklaracji VAT, CIT
 • sprawozdania elektroniczne
 • obsługa kosztów samochodów KUP i NKUP
 • matryce i szablony dokumentów zakupu, sprzedaży, PK
 • "złe długi" VAT, PIT, CIT
 • rozliczanie VAT Marża
 • metoda kasowa w VAT
 • rozliczanie VAT strukturą sprzedaży i zakupu
 • ewidencja MOSS
 • pobieranie danych kontrahentów z ewidencji GUS, weryfikacja z Białą Listą
 • automatyzacja rozliczeń i naliczanie różnic kursowych
 • kontrola kręgu kosztów
 • rozliczanie kosztów międzyokresowych

Obszar Kadry Płace HR w enova365:

 • prowadzenie kadr
 • obsługa płacowa (etat, umowy cywilno-prawne)
 • deklaracje i e-Deklaracje podatkowe
 • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • deklaracje Wn-d i eksport do SODiR offline
 • raporty dla deklaracji Z-03, DG-1 dla GUS
 • obsługa PPK
 • obsługa e-teczek pracowniczych

W obszarze kadrowo-płacowym oprogramowanie enova 365 obejmuje m.in. obsługę procesów związanych z zarządzaniem Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej (Elektroniczne Teczki Pracownicze), obsługa e-zwolnień, zmiany podatkowe (w tym podatek zero dla osób poniżej 26 roku życia), nowe formularze deklaracji PIT, “Mały ZUS+”, wymagania kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. 

ikonka kadry płace enova

Możliwości współpracy z biurem rachunkowym z wykorzystaniem ERP enova365

W biurze rachunkowym Neofin dopasowujemy model współpracy do potrzeb naszych Klientów - przedsiębiorca może rozwijać swój biznes i stopniowo przechodzić na kolejny stopień rozszerzania posiadanego oprogramowania enova365 (np. zaczynając od 1 modułu) lub skorzystać z systemu enova365 biura rachunkowego Neofin w zakresie księgowości oraz kadr i płac.

Neofin „księgowość informatycznie” oznacza 3 podstawowe modele współpracy: 

1. MINI2. HYBRYDA3. POSESOR
DOSTĘP DO SYSTEMU- Klient otrzymuje licencję na moduł operacyjny enova365 Faktury Multi w Chmurze biura Neofin;  

- Brak możliwości podglądu dokumentów przez Klienta w systemie;
- Klient otrzymuje licencje na moduły operacyjne enova365 w systemie biura rachunkowego Neofin; 

- Klient ma opcję podglądu dokumentów w systemie na bieżąco (licencja Podgląd); 
- Klient posiada własne licencje na moduły z obszarów enova365 Kadry Płace oraz Księgowość, jak też na moduły operacyjne – system umieszczony na własnym serwerze;
 
- Pracownicy Neofin pracują w systemie Klienta przez RDP;

- Klient ma opcję bieżącego podglądu dokumentów oraz wszelkie inne opcje, zgodnie z posiadanymi licencjami enova365;
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW- Brak bezpośredniej wymiany dokumentów w systemie, Klient przesyła swoje dokumenty na dedykowany adres email biura Neofin, ale też może skorzystać z Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego; - Klient i pracownicy Neofin pracują na wspólnej bazie danych na serwerze biura Neofin;
 
- Obieg dokumentów kosztowych, handlowych, magazynowych występuje z wykorzystaniem DMS;
- Klient i pracownicy Neofin pracują na bazie danych Klienta, w systemie Klienta;
 
- Pełny e-obieg dokumentów w systemie Klienta; 

Poszczególne modele współpracy z biurem rachunkowym Neofin opisane są tutaj: https://neofin.pl/enova365/#modele-wspolpracy

Jaki model dla obsługi kadrowo-płacowej i księgowości z enova365?

Najbardziej sprawdzonym modelem w naszej opinii jest taki, w którym pracownicy biura rachunkowego Neofin - księgowe i kadrowe - pracują w systemie enova365 (w modułach kadrowo-płacowych lub księgowości należących do biura rachunkowego Neofin lub bezpośrednio w systemie Klienta) i tam wprowadzają dokumenty oraz dane – samodzielnie lub we współpracy z pracownikiem lub zespołem pracowników Klienta. Jest to współpraca w ramach tej samej bazy danych. Dzięki temu większość procesów, dotyczących części księgowej jest zautomatyzowanych, a w przypadku części weryfikacyjnej Klient sam może dokonywać zmian.  
W systemie można ustawić poziom dostępu dla poszczególnych użytkowników (pracowników firmy i pracowników biura rachunkowego) zgodnie z potrzebami obu stron. I w ten sposób osoby z zarządu, wspólnicy lub inne wskazane osoby mogą korzystać z systemu poprzez opcję zdalnego podglądu danych (licencja Podgląd), bez ryzyka zmiany danych w systemie.  

Dla pełnej satysfakcji polecamy Klientom skorzystanie z Pulpitów HR jako dodatek do obsługi kadrowo-płacowej. Tutaj biuro rachunkowe może udostępnić pakiety pulpitowe w ramach dodatkowej usługi lub kadrowa Neofin może pracować w bazie i Pulpitach Klienta. 

Nasze księgowe / księgowi oraz kadrowe mają możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej, co zapewnia im komfort i ciągłość pracy - mogą pracować z dowolnego miejsca. 

Sprawdź, jak współpracujemy z naszymi Klientami i jak oni to oceniają.

infografika biuro rachunkowe neofin model współpracy 2 - hybryda

Jakie korzyści wnosi samoobsługa pracownicza? 

Obejrzyj video od producenta oprogramowania w temacie Pulpitu pracownika:

https://www.youtube.com/watch?v=Hf-UlLfRXSI

Samoobsługa pracownicza z Pulpitami pracownika i Pulpitami kierownika (Pulpity HR) oznacza przejście na zdalne czynności HR: składanie wniosków pracowniczych, akceptacja wniosków. Ponadto pracownicy mają pełen wgląd do swoich danych kadrowych, danych dotyczących czasu pracy oraz wykorzystania limitów urlopowych, mogą przeglądać swoje wypłaty i deklaracje podatkowe. Korzyści: 

 • większa satysfakcja pracowników - poprzez kontrolę nad swoimi danymi i procesami oraz zdalną możliwość załatwienia spraw związanych z HR 
 • stały dostęp do informacji, danych osobowych z opcją aktualizacji online 
 • redukcja kosztów poprzez skrócenie czasu na obieg dokumentów, automatyzację obiegu danych i ich przetwarzania 
 • redukcja błędów i dokładność danych 
 • oszczędność czasu, zwiększenie produktywności – w wyniku automatyzacji i redukcji konieczności korekt 
 • monitorowanie i analityka danych z systemu dla osób zarządzających obszarem HR i właścicieli - wskaźników wydajności na podstawie czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów  

Biuro Rachunkowe Neofin dzięki funkcjonalności systemu ERP enova365 ma możliwość udostępnienia swoim Klientom Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego, czyli platformy, dzięki której przedsiębiorca ma podgląd on-line do informacji o podstawowych rozliczeniach księgowo-podatkowych, związanych ze swoją działalnością. Ponadto za pośrednictwem tej platformy Klient może przekazywać dokumenty kosztowe do Biura Neofin (do systemu) oraz wystawiać własne faktury sprzedaży. 

Oferujemy również inną opcję - jeśli przedsiębiorca woli mieć system enova365 zakupiony i wdrożony u siebie, może liczyć na pełną obsługę procesu wdrożenia ERP enova365 przez Autoryzowanego Partnera producenta tego oprogramowania - firmy XLE Sp. z o.o. W biurze rachunkowym Neofin korzystamy z systemu wdrożonego oraz serwisowanego, aktualizowanego przez zespół XLE. Mamy również zapewnione szkolenia z obsługi dla wszystkich pracowników biura rachunkowego.

Sprawdź ofertę Autoryzowanego Partnera enova365.

logo XLE systemy informatyczne dla księgowości
infografika Pulpit Klienta biura rachunkowego

Dlaczego warto wybrać model współpracy z wykorzystaniem ERP enova365?

Wykorzystanie systemu ERP enova 365 we współpracy z biurem rachunkowym jest korzystne dla przedsiębiorcy ze względu na: 

 • brak konieczności dostarczania do biura rachunkowego dokumentów w formie papierowej, 
 • przyśpieszenie procesu przekazywania dokumentów oraz opcję ustawienia alertu – przypomnienia o terminie przekazania dokumentów; gdy przedsiębiorstwo przekazuje dokumenty z opóźnieniem, w efekcie prowadząc do dezorganizacji pracy księgowej lub kadrowej, a tym samym wyższe koszty obsługi - sprawdź tryb ekspres w biurze rachunkowym Neofin, 
 • eliminację błędów przy kompleksowej obsłudze księgowej, które są bardziej prawdopodobne przy czynnościach wykonywanych ręcznie - szczególnie przy wielu dokumentach oraz przy dokumentach i danych przekazywanych “na ostatnią chwilę”,
 • usprawnienie obiegu dokumentacji kadrowej - wniosków pracowniczych i ich akceptacji – dla posiadaczy Pulpitów pracownika i Pulpitów kierownika enova365, skrócenie procesu i satysfakcja pracowników korzystających ze zdalnej opcji składania wniosków i uzyskiwania informacji np. o liczbie dni urlopowych, 
 • szybszy dostęp do danych księgowych, np. w opcji podglądu (lub innego operatora w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa - Klienta), 
 • automatyzację przelewów z bezpośrednim połączeniem z bankami,
 • integrację z danymi z innych obszarów działalności przedsiębiorstwa: Moduł kadrowo-płacowy i księgowy enova365 ściśle współpracuje z innymi modułami dostępnymi w systemie, takimi jak moduł handlowy: sprzedażowy, zakupowy, magazynowy itp., co pozwala na płynne przepływanie danych między różnymi obszarami działalności firmy,
 • analitykę: system enova365 dostarcza narzędzi do generowania różnego rodzaju raportów finansowych, raportów kadrowych, analizy wynagrodzeń, kosztów pracy, analizy finansowej i innych wskaźników kluczowych dla firmy, 
 • sprawną komunikację z biurem rachunkowym i wygodę zdalnej współpracy.

Dodatkowo biuro rachunkowe Neofin jest pod stałą opieką Autoryzowanego Partnera enova365, spółką XLE, która jest powiązana z biurem rachunkowym Neofin, zapewniając bieżące usługi serwisowe systemu, aktualizacje i szkolenia.

Chcesz zyskać efektywne i rzetelne biuro rachunkowe?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie

Obrazek wyróżniający artykułu: Obraz autorstwa nensuria na Freepik