Spis treści

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2022 r.  

Polski Ład 2.0 czyli ustawa z 9 czerwca 2022, opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 czerwca poz.1265 obejmuje obniżenie stawki PIT, likwidację ulgi dla klasy średniej, zmiany w wysokości składki zdrowotnej, wydłużenie terminu składania zeznań rocznych PIT-28, PIT-28S, rozliczenia samotnych rodziców z dziećmi, inne ulgi. Poniżej informacje o zmianach w zakresie podatku PIT, kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych.

Stawka podatku PIT od 1 lipca 2022 r.  

Dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) stawka PIT jest zmniejszona w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. 

Stawka ta ma obowiązywać w całym roku podatkowym od stycznia do grudnia 2022 r., a nadpłacony podatek za okres do lipca 2022 r. będzie zwrócony. 

Kwota wolna od podatku = 30.000 zł pozostaje bez zmian. 

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek dochodowy ulegnie obniżeniu z 425 zł na 300 zł, co oznacza obniżkę w skali roku z 5.100 zł do 3.600 zł. 

Nowa skala podatkowa według Polski Ład 2.0: 

 Kwota podatku PIT 
Pierwszy próg dochodowy, tj. do 120.000 zł 12% pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek = 3.600 zł/mc 
Drugi próg dochodowy, tj. dochód powyżej 120.000 zł 10.800 zł powiększone o 32% nadwyżki ponad 120.000 zł 

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym oraz ryczałtem, nie mają możliwości uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, ale mogą zmienić formę opodatkowania na rozliczenie według skali podatkowej w terminach: 

 • liniowcy i ryczałtowcy: za cały rok podatkowy 2022 po zakończeniu roku 2022; 
 • ryczałtowcy: zmiana ze skutkiem od lipca 2022 r., czyli pierwsza połowa roku rozliczona ryczałtem, a druga wg skali – po zgłoszeniu do 22 sierpnia 2022 r. 

Ulga dla klasy średniej - likwidacja, ale ... 

Ulga dla klasy średniej została zlikwidowana, ale podatnik, który miał skorzystać z ulg dla klasy średniej nie ma być stratny. Jeśli po obliczeniu hipotetycznego podatku okaże się, że podatnik stosując niższą stawkę podatku straci w stosunku do sytuacji, urząd skarbowy ma zwrócić różnicę między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej.  

Przypominamy, że ulga dla klasy średniej przysługuje osobom zarabiającym pomiędzy 68.412 zł i 133.692 zł rocznie.  

Kwota wolna od podatku 

Kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian, czyli 30.000 zł.  

Jednak kwota zmniejszająca podatek zmniejszy się, jako że wcześniej było: 17% z 30.000 zł = 5.100 zł, a teraz jest 12% z 30.000 zł = 3.600 zł 

Oznacza to, że miesięczna wysokość odliczenia wynosi 300 zł. 

Ulgi rodzinne 

Samotny rodzic z dzieckiem 

 • Zlikwidowano ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1.500 zł odliczenia od podatku, ale przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem – preferencyjne opodatkowanie dochodów. Samotnie wychowujący rodzic może skorzystać z 1,5-krotności kwoty wolnej od podatku, czyli 45.000 zł. Samotny rodzic wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzysta z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60.000 zł. 
 • Zwiększona została kwota limitu zarobków pełnoletniego uczącego się dziecka uprawniająca do skorzystania z ulgi dla samotnych rodziców. Limit z 3.089 zł zwiększona została do dwunastokrotności wysokości renty socjalnej. 

Inne ulgi: 

 • Wprowadzono brak zastosowania ulgi w przypadku osoby, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze (500+). Kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego; 
 • Pobierane przez małoletnie dzieci renty rodzinne nie będą wliczane do dochodów rodziców (dzięki temu dziecko będzie korzystać z kwoty wolnej, tak jak pozostali podatnicy); 
 • Zniesiono składkę zdrowotną od rent rodzinnych dzieci do 18. roku życia; 
 • Ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów i ulga dla młodych - utrzymane; 
 • Dodano zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie;
 • Ulga dla emerytów i rencistów została rozszerzona o świadczenia otrzymywane przez osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz zwiększono kwotę objętą zwolnieniem z 3.000 zł do 4.500 zł rocznie. 

enova 365 zawsze zgodna z przepisami

Oprogramowanie enova365 w naszej pracy dla Klientów biura rachunkowego Neofin, czyli w obsłudze kadr i płac oraz obsłudze księgowości dla spółek zatrudniających nawet kilkaset osób, zapewnia nam efektywną pracę oraz pewność, że prowadzimy wszystkie procesy bezpiecznie i zgodnie z przepisami. 

Gwarancja neofin enova

Warto skorzystać ze sprawdzonego systemu ERP, który zapewni pomoc w wyliczaniu wynagrodzeń z uwzględnieniem zmienionych przepisów. Oprogramowanie enova365 jest zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym i tak też jest w przypadku zmian w ramach Polskiego Ładu 2.0 - enova365 już od 20 czerwca była gotowa na zmiany. Soneta, jako producent oprogramowania enova365, bierze czynny udział w spotkaniach z Ministerstwem Finansów dotyczących zmian w przepisach, co ma odzwierciedlenie we właściwym dostosowaniu oprogramowania. 

ERP enova365 wspomaga działy kadrowe i księgowości w naliczeniach po 1 lipca 2022 r. uwzględniając m.in. nowe wzory dokumentów i zmiany na kartotece pracownika, tj.: 

 • zmianę stawki podatku dochodowego 
 • zmianę ulgi podatkowej 
 • wycofanie ulgi na klasę średnią 
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania 
 • zmiany związane z wysyłką deklaracji PFRON. 

Sprawdź najnowszą wersję enova 365 i modyfikacje w funkcjonalnościach oprogramowania związane z Polskim Ładem 2.0: Nowa wersja enova365 2204.4.8 z 30.06.2022 - XLE wdrożenia enova365 

W przypadku zainteresowania oprogramowaniem ERP enova365, polecamy zestaw informacji od Autoryzowanego Partnera enova365 - XLE Sp. z o.o.

Chcesz zyskać efektywną obsługę kadrowo-płacową lub księgowości?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/

Obrazek wyróżniający artykułu: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash