Spis treści

Czy Twoja firma jest już przygotowana na zmiany w deklaracjach VAT - nowy plik JPK VAT?


Czy Twoi księgowi i oprogramowanie księgowe nadążają za zmianami prawnymi?

Zmiany w systemie deklaracji VAT wchodzą w życie 1 października 2020 roku. Termin został przesunięty z 1 kwietnia 2020 roku (miał wówczas objąć dużych przedsiębiorców) na 1 lipca 2020 roku dla wszystkich płatników, a ostatecznie w związku z pandemią, przedsiębiorcy i biura rachunkowe mają czas do października. 

O co chodzi w zmianach w sprawozdawczości VAT, jak działa nowy plik JPK_V7? Przeczytaj poniższe wskazówki i sprawdź gotowość swojego przedsiębiorstwa. 

Biuro rachunkowe Neofin jest już gotowe, a nasi Klienci mogą być spokojni, że wszelkie rozliczenia, dokumentacja, sprawozdawczość są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami.

 NEOFIN: “Nasz outsourcing księgowości oraz outsourcing kadr i płac wykorzystuje nowoczesny system ERP enova365 , co pomaga nam  reagować natychmiastowo na zmiany w regulacjach, formularzach.
A pracujemy dla firm, które zatrudniają nawet kilkaset pracowników!

Czym jest JPK / JPK_VAT / eDeklaracja Vat

JPK

to Jednolity Plik Kontrolny, czyli plik obejmujący księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów informatycznych o określonej strukturze logicznej (schemacie pliku). JPK jest przekazywany na żądanie organu podatkowego

Za pomocą niego Urząd Skarbowy ma wgląd do operacji gospodarczych za dany okres. 

Program księgowy musi zawierać odpowiednią strukturę pliku JPK, aby była możliwość wyciągnięcia konkretnych informacji.

JPK VAT

to konkretny rodzaj pliku kontrolnego, w którym zawarte są informacje dotyczące zakupów i sprzedaży oraz ewidencja VAT.

Każdy przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT ma obowiązek wysyłania JPK VAT w wersji elektronicznej co miesiąc do Ministerstwa Finansów. 

e-Deklaracja VAT

to dokument, który każdy podatnik jest zobowiązany wysłać wraz z JPK VAT. 

Ze względu na sposób rozliczania wyróżnia się:

 • VAT-7 dla podmiotów rozliczających się miesięcznie
 • VAT-7K dla podmiotów rozliczających się kwartalnie
 • VAT-27 dla transakcji, od których podatek ze sprzedaży rozlicza nabywca.

Aktualnie obowiązek sprawozdawczości finansowej wymaga od przedsiębiorców przesyłania co miesiąc do urzędów skarbowych pliku JPK_VAT oraz eDeklaracje VAT. W wyjątkowych sytuacjach US może żądać przesłania pliku JPK.

JPK V7M oraz JPK V7K

JPK_V7 dzieli się ze względu sposób rozliczania na:

 • JPK_VAT7M – dla podatników rozliczających co miesiąc
 • JPK_VAT7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Zgodnie z art. 99 ust. 11c ustawy o VAT nową strukturę JPK należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego składającego się z dwóch części – ewidencji i deklaracji. Po zmianach, zamiast dwóch deklaracji: JPK VAT i eDeklaracji, podatnicy będą mieli obowiązek wysyłania jednej deklaracji – JPK_V7 – do 25 dnia miesiąca, w przypadku rozliczeń miesięcznych, a w przypadku rozliczeń kwartalnych przedsiębiorca dokonuje wysyłki elektronicznego dokumentu za dwa pierwsze miesiące danego kwartału jedynie części ewidencyjnej – część deklaracyjna przesyłana jest wraz z częścią ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału.

JPK_V7 nie będzie obejmował deklaracji: VAT-UE, VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14.

Schematycznie zmiana wygląda następująco:

Uwaga! Nowe sankcje za błędy w plikach JPK!

Brak złożenia korekty JPK bądź wyjaśnień ze strony podatnika lub złożenie ich po terminie 14 dni spowoduje nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu.

Jaka jest różnica w strukturze JPK_V7 w porównaniu do dotychczasowego pliku JPK_VAT?

JPK_V7 będzie zawierać poszerzone dane ewidencji VAT, które muszą być gromadzone dla konkretnej zarejestrowanej transakcji sprzedaży.

Teraz we wszystkich systemach i mechanizmach wymiany danych musi nastąpić rozbudowa o możliwości ewidencjonowania i przesyłania nowych dodatkowych informacji w przedsiębiorstwie – o przedmiotach transakcji i zastosowaniu szczególnych procedur według słowników przewidzianych w nowym rozporządzeniu i nowych strukturach JPK_V7.

 W nowym kształcie plik JPK VAT został rozszerzony o dodatkowe pola:

 • typ dokumentu
 • oznaczenie grupy towarowej – dotyczące świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia (np. dostawa napojów alkoholowych, dostawa oleju opałowego, dostawa wyrobów tytoniowych, świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej, świadczenie usług doradczych, księgowych, prawnych)
 • oznaczenie transakcji objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie (np. VAT marża, MPP, Odwrotne obciążenie itp.)
 • typ dokumentu zakupu.

Nowy JPK będzie składał się z dwóch części:

 1. część ewidencyjna JPK_V7 – będzie zawierała dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo obejmie szczegółowe dane informacyjne, które można podzielić na obowiązkowe oraz opcjonalne
 2. część deklaracyjna JPK_V7 – będzie zawierała dotychczasowe pozycje wynikające z deklaracji, jednak w nieco odmiennej formie.

Jakie dodatkowe obowiązki wprowadza JPK_V7?

Nowa struktura JPK_VAT wymusza na przedsiębiorcach oraz księgowych stosowanie szczególnych oznaczeń, które można podzielić na trzy grupy:

 1. kody GTU sprzedawanych towarów i usług – podatnik w dokumentach sprzedaży obejmujących niektóre typy towarów lub usług będzie zobligowany do przypisania kodu GTU, tak by część ewidencyjna JPK_V7 odzwierciedlała te informacje;
 2. kody procedur transakcji – w przypadku wystąpienia szczególnych transakcji na dokumencie zakupu lub sprzedaży należy wykazać to w części ewidencyjnej JPK_VAT;
 3. kody typów dokumentów – oznaczenie opcjonalne dokumentów sprzedaży w ramach części ewidencyjnej JPK_VAT. W przypadku wystąpienia danego typu dokumentu odpowiednio umieszcza się przy nim kod: RO, WEW, FP.

A co z oprogramowaniem księgowym?

Zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający jak i już prowadzący działalność gospodarczą powinni zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, dzięki któremu JPK zostanie zarówno odpowiednio przygotowany, jak i przesłany do Ministerstwa, zgodnie z nowymi wytycznymi. Arkusze kalkulacyjne już nie wystarczą, niezbędny będzie profesjonalny program księgowy. Program musi umożliwić prowadzenie ewidencjonowania transakcji przy zastosowaniu procedur wg słowników, o których mówi rozporządzenie dot. nowych struktur JPK_V7.

Istotne elementy w oprogramowaniu / systemie do zarządzania zasobami firmy:

 • udostępnienie przez producenta możliwości rejestrowania dodatkowych informacji z zakresu transakcji oraz szczególnych procedur rozliczenia podatku VAT.
 • realizacja mechanizmu narzuconego przez zmiany w prawie – w taki sposób, aby system jak najlepiej wspierał użytkowników w ustalaniu jaki znacznik nadać na towarze lub dokumencie w ramach uzupełnienia parametrów transakcji
 • aktualizacja innych programów wykorzystywanych do fakturowania i ewidencjonowania faktur zakupu oraz mechanizmów wymiany danych pomiędzy tymi programami, a tym, w którym generowane są pliki JPK.

Jeśli zastanawiasz się nad właściwym oprogramowaniem, to najlepszym wyborem dla firm średnich i dużych jest zintegrowany system, który ułatwia i przyśpiesza procesy w firmie, nie tylko w obszarze rachunkowości, ale też kadr, sprzedaży, magazynów, zarządzania projektami – polecamy enova365, który ma modułową budowę i można np. zacząć od modułów Księgowych i rozbudować o kolejne, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zgłoś się do ekspertów od wdrożeń systemu enova365 – XLE Systemy Informatyczne – przeprowadzą analizę potrzeb Twojej firmy, dopasują odpowiednie modułyzaimplementują oprogramowanie oraz przeprowadzą szkolenia dla użytkowników. 

Biuro rachunkowe
Neofin – księgowość i kadry informatycznie

Wyróżniamy się biegłą pracą w różnych programach księgowych i mamy doświadczenie w pracy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych. Stąd chętnie realizujemy obsługę księgową i kadrowo-płacową ze wsparciem nowoczesnego, elastycznego oprogramowania ERP enova365, które jest zawsze dopasowane do zmian, nawet jeśli występują często.

Podkreślamy, że współpraca z biurem rachunkowym Neofin nie wymaga posiadania przez Klienta biura oprogramowania enova365, aczkolwiek naszym Klientom, którzy mają przedsiębiorstwa rozwijające się, z różnymi działami, wieloma kontrahentami, klientami, produktami/usługami, gorąco polecamy taki modułowy system informatyczny.

Neofin księgowość informatycznie

Zapewniamy pełne wsparcie przy wdrożeniu systemu realizowanego przez XLE Sp. z o.o.  – Autoryzowanego Partnera enova365. Przeprowadzamy też migracje danych do tego systemu zarządzania zasobami firmy.

JPK w systemie enova365

System enova365 – jak sami doświadczamy – jest zawsze gotowy do wprowadzanych zmian w przepisach polskiego prawa, a aktualizacje tego oprogramowania udostępniane są w ramach ważnej licencji na oprogramowanie. Aktualizacje dotyczące nowych wymagań sprawozdawczości VAT dostępne są już od marca br.

Użytkownicy generują plik JPK_V7 automatycznie, a system dodatkowo zawiera mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych.

Tak wyglądają nowe zakładki w programie enova365 zawierająca nowe elementy JPK:

Sprawdź szczegóły, pobierz darmowy ebook oraz wersję demo

oprogramowanie enova365 dla biznesu

Czy masz już informatyczny system księgowy dostosowany do zmian wchodzących w życie w październiku 2020?

Jeśli chcesz skorzystać z naszego outsourcingu księgowości lub outsourcingu kadrowo-płacowego, skontaktuj się z nami:

https://neofin.pl/kontakt/