Spis treści

W prowadzeniu księgowości coraz większe znaczenie ma specjalistyczna analityka danych. Zastosowanie odpowiednich narzędzi znacząco ułatwia zarządzanie ogromnymi zbiorami informacji, które są niezwykle ważne dla trafnego podejmowania strategicznych decyzji. Umiejętna analityka w działach rachunkowych może znacząco ułatwić ocenę aktualnej oceny finansowej przedsiębiorstwa, a także pozwala na przewidywanie kierunków jego rozwoju. Do działań tego typu warto wykorzystać system enova365.

Analizy w dziale księgowym 

Biuro rachunkowe może na podstawie zgromadzonych informacji finansowych przeprowadzać różne działania analityczne. Informacje dotyczące określonych obszarów finansowych pozwalają na tworzenie zestawień, które ułatwiają optymalizację ponoszonych kosztów firmowych czy wykrywanie zagrożeń związanych z opóźnieniami w płatnościach. W rezultacie przedsiębiorstwo może lepiej przewidywać swoje wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Księgowość nie jest jednak łatwa w analizie. Informacje dotyczące płatności, wydatków, przychodów i innych danych są ukryte w dokumentacji, a tym samym trudne w organizacji. Z tego względu coraz większą popularność zyskują automatycznie generowane raporty i inne przydatne funkcjonalności, które są dostępne z poziomu oprogramowania ERP. Biuro rachunkowe z enova może znacznie efektywniej zarządzać wydatkami i przychodami, a także precyzyjnie określać strukturę analityki. 

System kont analitycznych

Z oprogramowaniem enova365 zintegrowany jest system kont analitycznych, powiązanych bezpośrednio z kontami księgowymi. Ich zdefiniowanie wymaga doboru odpowiedniego słownika kontrolnego, który może być standardowy lub przygotowany od podstaw. Po jego założeniu możliwe jest dopisywanie symboli i nazw elementów, wykorzystywanych następnie do tworzenia kont księgowych. Generowanie analityki jest odbywa się bezpośrednio dla wybranego poziomu konta w danym okresie obrachunkowym, a także obejmuje schematy księgowe z wybranego okresu. W programie można też ustawić parametr zabraniający księgowania na danym koncie analitycznym. Do przydatnych funkcji należy ponadto opcja tworzenia analityki według uprawnień, czyli zakładania nowych kont analitycznych dla użytkowników dysponujących odpowiednimi zezwoleniami. Usługi księgowe mogą być również obarczone dodatkowymi warunkami zaawansowanymi, które dotyczą budowy konta analitycznego i są używane w korespondencji z wyjątkami. 

erp enova365

Praktyczne funkcjonalności

Do przydatnych funkcji systemu należy też tworzenie wyjątków definicji, z których może korzystać biuro rachunkowe z enova365. W tym przypadku konta są budowane w taki sposób, aby na poziomie analitycznym dostępny był główny wariant konta oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku. W takim przypadku konieczne jest spełnienie odpowiedniego warunku, określanego w odniesieniu do własności konta wyższego poziomu analityki oraz budowany z użyciem kreatora lub wpisywany bezpośrednio w dostępnym polu. Takie usługi świadczy biuro rachunkowe w Gdyni, czyli firma Neofin. Oprogramowanie enova365 pozwala też na szybką rozbudowę planu kont, ze względu na dostępność narzędzi do kopiowania i generowania analityki. 

Generowanie analityki

Konta analityczne są generowane na etapie księgowania dokumentów, co odbywa się poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji w schemacie planu kont. Samo generowanie analityki słownikowej można przeprowadzić również przed księgowaniem, wybierając funkcję w planie kont. Dostępna jest ponadto opcja automatycznego generowania analityki dla wybranego elementu słownika, np. kontrahenta. Rozwiązanie to odciąża firmę z realizacji wielu procesów biznesowych, dzięki czemu jej pracownicy mogą sprawnie skupić się na podstawowej działalności i oszczędzić cenny czas. 

Chcesz zyskać efektywną obsługę kadrowo-płacową lub księgowości?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/

Obrazek wyróżniający artykułu: Freepik