Spis treści

PPK po zmianach z 20 maja 2022 

Nowelizacja ustawy o PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) wprowadziła następujące zmiany: 

  • możliwość wcześniejszego zapisania nowego pracownika do PPK - już po 14 dniach zatrudnienia jest możliwość zawarcia umowy o PPK 
  • uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat do PPK 
  • ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK 
  • w przypadku, gdy pracodawca/zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON) - nadanie mu, jako płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne, statusu podmiotu zatrudniającego 
  • nadanie nowych uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy - do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK. 

Przeczytaj o PPK we wcześniejszym artykule Neofin:

https://neofin.pl/ppk-obowiazujace-pracodawcow-od-1-stycznia-2021-r/

enova 365 wspiera rozliczenia PPK

Oprogramowanie ERP enova365 wspiera rozliczenia kadrowo-płacowe również w obszarze PPK i uwzględnia zmiany, które weszły w życie w czerwcu 2022 w wersji z 30 czerwca 2022 r.: Nowa wersja enova365 2204.4.8 z 30.06.2022 - XLE wdrożenia enova365 

Mamy pewność, że korzystamy ze sprawdzonego systemu ERP, który zapewni pomoc w wyliczaniu wynagrodzeń z uwzględnieniem zmienionych przepisów, z uwzględnieniem PPK. Dzięki temu nasi Klienci też mogą być spokojni powierzając nam opiekę kadrowo-płacową.

W przypadku zainteresowania oprogramowaniem ERP enova365, polecamy zestaw informacji od Autoryzowanego Partnera enova365 - XLE Sp. z o.o.

Chcesz zyskać efektywną obsługę kadrowo-płacową lub księgowości?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/

Obrazek tytułowy: Biznes zdjęcie utworzone przez asierromero - pl.freepik.com