Przejdź do treści

Referencje dla biura rachunkowego Neofin Gdynia za obsługę księgowości

Koszalin, 14.09.2023 r.

LIST REFERENCYJNY

W imieniu firmy HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE  
polecam biuro rachunkowe Neofin Sp. z o.o. Sp. k. za obsługę księgowości naszej spółki.

HBT jest firmą usługową działającą w branży transportu samochodowego, której działalność rozpoczęła się w 2010 roku. Współpracę z Neofinem rozpoczęliśmy w 2021 roku w zakresie usług księgowych i finansowych. Od początku korzystaliśmy z opcji współpracy w oparciu o system enova365. 

Pracownicy biura rachunkowego Neofin podchodzą do wymaganych zadań z wymaganą rzetelnością. W ramach świadczonych usług biuro rachunkowe Neofin zajmuje się całością zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem: 

  • sprawdzania otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,  
  • ewidencji rozrachunków w oparciu o wyciągi bankowe i zaewidencjonowane dokumenty księgowe, 
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych i tabeli amortyzacyjnej, 
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, CIT, sporządzanie deklaracji podatkowych i plików JPK w Urzędzie Skarbowym, 
  • obsługi sprawozdawczości NBP, 
  • sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych po zakończeniu roku obrotowego wraz z raportem grupowym i obsługą badania sprawozdania finansowego, 
  • sporządzania druków DT1 (deklaracji na podatek od środków transportowych), 
  • ewidencji płac i innych dokumentów związanych z rozliczeniem z pracownikami. 

Ponadto możemy liczyć na doradztwo podatkowe oraz z zakresu rachunkowości dotyczące zdarzeń w HBT, jak też udzielanie wyjaśnień organom podatkowym w naszym imieniu. 

Wykorzystanie oprogramowania enova365 pozwala nam na sprawny przebieg procesów księgowych i obieg dokumentów przez “Mały DMS”. Przesyłamy skany dokumentów na dedykowany adres email skąd trafiają do systemu i podlegają dalszym działaniom zespołu księgowych Neofin. Dzięki dostępom do modułów księgowych przez przeglądarkę internetową dla wybranych pracowników HBT mamy wgląd do dokumentów, danych, raportów na bieżąco.  

Żaneta Baka
Dyrektor HBT Internationale Transporte Sp. z o.o.

Polecenie od HBT Internationale Transporte księgowość Neofin