Referencje

Klienci biura rachunkowego Neofin

Kto docenia nasze usługi kadrowe i księgowe?

Służymy wsparciem księgowym, finansowym i kadrowo-płacowym w całej Polsce. Nasi Klienci m.in. w miastach: Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Poznań, Wrocław, Olsztyn, Lublin potwierdzają, że biznes z nami jest łatwiejszy.

Referencje

Tooploox Sp. z o.o.
– Wrocław, Gdańsk, Warszawa, branża IT

Referencje dla Neofin od Tooploox SP. z o.o.

Tooploox poleca usługi Neofin
w obszarze obsługi płacowej oraz finansowo-księgowej

W imieniu firmy TOOPLOOX polecam:

  • usługi płacowe
  • usługi księgowe i finansowe

realizowane przez NEOFIN SP. Z O.O. SP. K.

Tooploox to firma z branży IT, dostarczająca rozwiązania programistyczne dla przedsiębiorstw.

Współpracę z Neofinem rozpoczęliśmy w 2020 roku, gdy postanowiliśmy przejść od tradycyjnej księgowości prowadzonej przez standardowe biuro rachunkowe do nowoczesnych kompleksowych usług outsourcingu księgowości i outsourcingu płacowego.

Zależało nam na obsłudze płacowej około 40 pracowników rozmieszczonych w naszych 3 oddziałach w Polsce – w odległych lokalizacjach: Gdańsk, Warszawa, Wrocław. Outsourcing płacowy okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu wysyłając informacje drogą elektroniczną, mamy na bieżąco ewidencjonowane zdarzenia kadrowe oraz weryfikowane dokumenty, a także na bieżąco możemy konsultować pojawiające się wątpliwości. Pracownik prowadzony jest od zatrudnienia – po przygotowaniu umów cywilnoprawnych przekazujemy je do Neofinu, gdzie kolejno sporządzana jest dokumentacja pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego Rp-7, następnie listy płac, zaświadczenia dla pracowników oraz dokumentacja i rozliczenia ZUS, US i PFRON. Sporządzane są również deklaracje podatkowe i ZUS. Neofin dodatkowo zajął się wdrożeniem oraz obsługą PPK, do czego również wykorzystywany jest system enova365. W ramach umowy otrzymujemy również doradztwo podatkowe oraz doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych w zakresie naszej organizacji, choć najważniejsza dla nas jest pewność, że nasze dane pracownicze są bezpieczne, a rozliczenia prowadzone zgodnie z przepisami.

W ramach usług księgowych Neofin weryfikuje nasze dokumenty, za pomocą systemu enova365 wprowadza dane w księgach rachunkowych, prowadzi ewidencję podatkową, sporządza deklaracje, w tym JPK, zajmuje się ewidencją rozrachunków w oparciu o wyciągi bankowe i zaewidencjonowane dokumenty księgowe. Prowadzi też ewidencję środków trwałych i dokonuje w jej obrębie wszelkich zmian na bazie otrzymanych dokumentów. Ponadto sporządzane są dla nas wszelkie zestawienia wymagane z mocy prawa, roczne sprawozdania finansowe i zamknięcie ksiąg rachunkowych wraz z obsługą badania sprawozdania finansowego. Nie musimy się również martwić aktualizacją danych w US i ZUS, ani kontaktem z tymi urzędami, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości z zakresu rachunkowości w naszej firmie możemy liczyć na rzetelne konsultacje oraz propozycje zmian mających na celu minimalizację ryzyka w zakresie prawidłowości rozliczeń z urzędami.

Usługi finansowe obejmują sporządzanie zestawień i raportów dla zarządu i innych wskazanych osób, do których mamy stały dostęp w systemie, jak również sprawozdań dla GUS z zakresu danych księgowych i płacowych. Neofin przygotowuje też wynagrodzenia do wypłaty w naszym systemie bankowym.

Jak wygląda nasza współpraca z Neofinem? Korzystamy z modelu „Hybryda”, w którym mamy własne licencje na moduły operacyjne enova365 w systemie biura Neofin. Idąc krok dalej, zaangażowaliśmy zespół XLE Sp. z o.o., partnerską firmę biura rachunkowego Neofin, do wdrożenia modułów enova365, które poza procesami księgowymi usprawniły proces obiegu dokumentów między spółkami w Grupie oraz zarządzanie projektami.

Jesteśmy zadowoleni z terminowego sporządzania i przekazywania dokumentacji, deklaracji – w wersji elektronicznej, gdzie na bieżąco i sprawnie mamy dostęp do nich i możemy w ramach elektronicznego obiegu dokumentów akceptować je i przekazywać między poszczególnymi pracownikami w firmie oraz bezpośrednio w systemie również mamy takie połączenie z biurem rachunkowym Neofin (korzystamy z Pulpitów dla Klienta Biura Rachunkowego enova365).

Tomasz Siewieja, Finance Manager

www.tooploox.com

 

Rydoo Sp. z o.o.
– Warszawa, branża IT

Referencje dla Neofin od Rydoo Sp. z o.o.

Rydoo poleca usługi Neofin
w obszarze obsługi kadrowo-płacowej

W imieniu firmy RYDOO polecam biuro rachunkowe NEOFIN Sp. z o.o. Sp. k.

RYDOO działa w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Jesteśmy firmą międzynarodową, oferujemy firmom i ich pracownikom łatwość planowania i organizowania podróży służbowych przy wykorzystaniu – przyjaznej użytkownikowi – aplikacji mobilnej oraz desktopowej. Stosujemy nowoczesne technologie, cenimy wygodę i optymalizację pracy, stąd właśnie takie aspekty braliśmy pod uwagę wybierając partnera, który zadba o realizację naszych procesów kadrowo-płacowych.

Współpracę z biurem rachunkowym Neofin rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 roku (w ramach działalności firmy iAlbatros). Zespół Neofin zajmował się wówczas stałą, kompleksową obsługą księgową naszej firmy, rozliczeniami podatkowymi i budżetowymi, obsługą kadrowo-płacową ponad 80 pracowników, jak również doradztwem w tych obszarach.

W tej chwili współpracujemy w zakresie kadrowo-płacowym i dużą wartością dla nas jest rzetelna i sprawna opieka kadrowo-płacowa, efektywna wymiana danych oraz informacji, co w rezultacie oszczędza nasz czas, pozwala nam na skupieniu się w realizacji naszych celów biznesowych. Mamy pewność, że nasze obowiązki jako pracodawcy są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku pojawiających się wątpliwości, możemy skorzystać z eksperckich porad ze strony zespołu Neofin.


Anna Kołodziejczyk, Prokurent
Daniel Szychowski, Prokurent

www.rydoo.com

C. Hartwig Gdynia S.A. 
– Gdynia, branża TSL

Referencje dla Neofin od C.Hartwig Gdynia S.A.

C.Hartwig Gdynia poleca usługi płacowe realizowanie przez Neofin

C.Hartwig Gdynia S.A. to wiodące przedsiębiorstwo z branży TSL, działające na rynku krajowym i międzynarodowym od 1858 roku. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania w spedycji morskiej, lotniczej, multimodalnej, drobnicowej oraz transportu drogowego. 

Współpracę z Neofinem rozpoczęliśmy w 2020 roku, gdy po zmianach organizacyjnych w Spółce, zaistniała potrzeba przekazania obsługi rozliczeń płacowych około 350 pracowników C.Hartwig z Centrum Usług Wspólnych do nowej jednostki zewnętrznej. 

Doceniamy wsparcie Neofinu, które uwzględnia specyfikę firmy, a przy tym wykorzystuje oprogramowanie enova365, które zaczęliśmy stosować w naszej Spółce i za pomocą którego realizujemy wewnętrznie obsługę kadrową.  Dzięki zaangażowaniu zespołu Neofin zyskaliśmy sprawną obsługę naszych rozliczeń, bieżącą ewidencję i podgląd do dokumentów w czasie rzeczywistym, bez potrzeby przekazywania materiałów w formie papierowej. Zostaliśmy również odciążeni w obszarze przygotowania deklaracji do US i ZUS, przygotowaniu i przekazywaniu danych do GUS i PFRON. Ponadto możemy stale korzystać z konsultacji oraz doradztwa podatkowego i prawa pracy.

Tym samym rekomendujemy outsourcing płacowy prowadzony przez Neofin.

Andrzej Hass,
Dyrektor ds. finansowych, Wiceprezes Zarządu

www.chg.pl

Intive S.A. 
– Szczecin, Warszawa, branża IT

Referencje od INTIVE SA

Intive poleca usługi Neofin
w obszarze obsługi kadr i płac

W imieniu firmy INTIVE polecam usługi biura rachunkowego

NEOFIN Sp. z o.o. Sp. k.

Intive działa w obszarze IT w skali światowej. Nasze rozwiązania cyfrowe wspierają firmy z branż: motoryzacyjnej, przemysłowej, high-tech, usług finansowych, usług konsumenckich, medialnych. Zgodnie z raportem „Computerworld TOP200” (edycja 2019) Intive jest największym dostawcą oprogramowania na zamówienie oraz największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla sektora mediów w Polsce. Programujemy, projektujemy produkty i usługi oraz wspieramy innowacyjne firmy od 20 lat, nieustannie rozszerzając wachlarz cyfrowych i konsultingowych kompetencji, a także zespół pracowników, Intive zatrudnia dziś blisko 1500 specjalistów, dlatego też profesjonalna, a do tego cyfrowa obsługa kadrowo-płacowa oraz kompleksowa obsługa księgowa, które realizuje dla nas NEOFIN, ma dla firmy niebagatelne znaczenie.

Współpracę z biurem rachunkowym NEOFIN rozpoczęliśmy w 2015 r. Biuro to zapewnia nam profesjonalną obsługę kadrowo-płacową oraz cenne doradztwo w wymienionym obszarze. Owocna kooperacja usprawnia nasze procesy biznesowe i porządkuje je. Integracja z systemem informatycznym usprawnia ich przebieg oraz ułatwia kontrolę i zarządzanie. We współpracy z biurem cenimy sobie również efektywną komunikację i rzetelność.

Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję biuro rachunkowe NEOFIN jako solidnego partnera biznesowego.

Tomasz Krawczyński,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

www.intive.com

Satis GPS Sp. z o.o.
– Warszawa, branża telematyczna

Referencje dla Neofin od Satis GPS Sp. z o.o

Satis poleca usługi Neofin w obszarze
finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym

 

W imieniu firmy SATIS GPS rekomendujemy biuro rachunkowe

NEOFIN Sp. z o. o. Sp. k.

SATIS GPS działa w branży IT w skali europejskiej. Jesteśmy producentem rozwiązań informatycznych, które od ponad 10 lat pomagają Klientom polskich i światowych marek w osiąganiu większej rentowności poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT. Oferujemy między innymi narzędzia do efektywnego zarządzania firmową flotą pojazdów oraz pracownikami terenowymi. Z naszych rozwiązań korzysta ponad 700 firm.

Współpracujemy z Neofinem w zakresie obsługi księgowej, finansowej oraz kadrowo-płacowej od 2015 roku i stwierdzamy, że nasze wymagania są realizowane rzetelnie i sprawnie. Pracownicy Biura podchodzą do wymaganych zadań z pełnym profesjonalizmem i należytą skrupulatnością. W ramach świadczonych dla nas usług, biuro rachunkowe NEOFIN zajmuje się całością zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych i budżetowych, prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej oraz doradztwem w obszarze księgowo-kadrowym. Przy specyfice naszej działalności, zintegrowanie naszych procesów biznesowych z zewnętrznym, zaawansowanym informatycznie biurem rachunkowym, jest dla nas szczególnie wartościowe.

Daniel Kaczmarek, Prezes Zarządu

www.satisgps.com

Silco Sp. z o.o. Sp. k.
– Gdańsk, branża elektryczna

Referencje dla Neofin od Silco Sp. z o.o. Sp. k.

Silco poleca usługi Neofin w obszarze obsługi
księgowej, finansowej oraz kadrowo-płacowej

W imieniu firmy Silco polecam biuro rachunkowe

NEOFIN Sp. z o.o. Sp. k.

Silco prowadzi działalność w zakresie systemów zasilania gwarantowanego od 1996 roku. Dostarczamy systemy (zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, rozdzielnice elektryczne, układy SZR oraz zestawy akumulatorów) w sposób kompleksowy – od etapu projektowania poprzez wdrożenie po uruchomienie, odbiór, serwis. Punkty serwisowe mamy w 7 miastach na terenie całej Polski, usługi świadczymy 24 godziny na dobę. Naszymi klientami są duże instytucje i centra biznesowe.

Współpracę z NEOFINem rozpoczęliśmy w 2017 roku i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani zarówno z prowadzenia naszej księgowości jak i kadr. Możemy stwierdzić, że NEOFIN jest naszym profesjonalnym działem księgowym, którego działania obejmują prowadzenie księgi handlowej, sporządzanie bilansu kwartalnego, obsługę i kontrolę rozliczeń z instytucjami podatkowymi, ZUS, pracownikami i kontrahentami, rozliczenia delegacji krajowych, obsługę kontroli podatkowych. NEOFIN jest również naszym działem kadr, realizującym przygotowywanie list płac, obsługę umów cywilnoprawnych, rozliczenia składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, obsługę kontroli ZUS. Co więcej, korzystamy również z wyjaśnień i profesjonalnego doradztwa pracowników firmy NEOFIN. Nie musimy martwić się o stan nasze rozliczenia, mamy pewność, że dokumenty będą przygotowane terminowo i zgodnie z przepisami.

Rafał Czerwiński, Prezes Zarządu

www.silco.pl

Codemedia SA
– Warszawa, branża mediowa

Referencje dla Neofin od Codemedia SA

Codemedia poleca obsługę księgowości oraz kadrowo-płacową realizowaną przez Neofin

Jesteśmy niezależnym domem mediowym i specjalizujemy się we wspieraniu naszych Klientów w sprzedaży ich produktów i usług poprzez doradztwo mediowe.

Współpracę z NEOFIN rozpoczęliśmy w styczniu 2016 r. W ramach świadczonych usług biuro rachunkowe NEOFIN zajmuje się doradztwem finansowym oraz całością zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dokumentacją kadrową oraz przygotowaniem list płac. Nasze procesy księgowe i kadrowe są uporządkowane i wdrożone w system informatyczny, co pozwala na bardziej sprawny ich przebieg, kontrolę i zarządzanie. NEOFIN podchodzi do wymaganych zadań z pełnym profesjonalizmem i należytą rzetelnością. Doceniamy również szybką reakcję na powstałe problemy oraz elastyczne podejście do naszej firmy.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy biuro rachunkowe NEOFIN jako solidnego partnera biznesowego.

Piotr Bieńko, Prezes Zarządu

www.codemedia.pl

 

SpyroSoft SA
– Wrocław, branża IT

Referencje dla Neofin od SPYROSOFT SA

SpyroSoft poleca biuro rachunkowe Neofin

Działamy w branży IT w skali europejskiej. Pracujemy nad projektami dla dużych firm z branży automotive, bankowości czy Industry 4.0 oraz dla zachodnich startupów. Dla naszych klientów przygotowujemy biznesowe rozwiązania programistyczne dopasowane do zdefiniowanych, indywidualnych potrzeb. Stawiamy na bliski kontakt z klientem, by zapewnić celne dopasowanie narzędzi i uważamy, że nasz zespół (aktualnie 400 pracowników) musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, w tym warunki organizacyjne, by nasza wizja była realizowana i klient otrzymywał satysfakcjonujący produkt.

Rozwijamy się szybko. Ulokowaliśmy się w 3 miejscach w Polsce: we Wrocławiu, Krakowie i Białymstoku, a prowadzenie naszych spraw kadrowo-płacowych powierzyliśmy Neofinowi już w 2016 roku, by każde z naszych biur miało dostęp do nowoczesnej, wieloelementowej obsługi kadrowej i księgowej.

W ramach usług świadczonych przez Neofin otrzymujemy między innymi kompleksową obsługę księgową, prowadzenie rozliczeń podatkowych, budżetowych, wsparcie w procesie badania sprawozdań finansowych oraz realizacja obsługi kadrowej i płacowej, w tym rozliczeń i pełnej dokumentacji. Ponadto biuro rachunkowe Neofin zapewnia nam stałe doradztwo w obu obszarach – księgowym i kadrowym. Jako firma z branży IT, korzystamy również z doradztwa i rozliczeń specyficznych dla naszej branży, które dotyczą wynagrodzeń pracowników za prawa autorskie.

Biuro rachunkowe Neofin wyróżnia się przez swoje informatyczne podejście, które cenimy. To daje nam możliwość skorzystania ze zintegrowanego oprogramowania obejmującego księgowości i kadry – usprawnienia obiegu dokumentacji i informacji, dalszego rozwoju procesów biznesowych w naszej firmie.

Dzięki Neofinowi w SpyroSoft zyskaliśmy profesjonalną, nowoczesną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową i zdecydowanie rekomendujemy to biuro rachunkowe.

Wojciech Bednaruś, Członek Zarządu

www.spyro-soft.com

Salt Ship Design Poland Sp. z o.o. 
– Gdynia, branża morska, stoczniowa

Akvator Poland Sp. z o.o. 
– Gdynia, branża architektoniczna

Referencje dla Neofin od SpyroSoft

XLE systemy informatyczne

Szukasz nowoczesnego rozwiązania do efektywnego zarządzania procesami biznesowymi w Twojej firmie? Skorzystaj z oferty naszej braterskiej firmy XLE sp. z o.o. – specjalistów we wdrażaniu systemów ERP.