Przejdź do treści

Referencje dla biura rachunkowego Neofin za obsługę księgowości

Warszawa, 16 czerwca 2023 r.

LIST REFERENCYJNY

W imieniu Grupy kapitałowej OMEGA z ogromną satysfakcją polecamy biuro rachunkowe Neofin Sp. z o.o. Sp. k. za prowadzone usługi księgowości w spółkach Digital Utilities, Intelligent Technologies, Omega Enterprise Services, Omega Equity Portfolio, Omega Finance, Omega Services Administration oraz Stowarzyszeniu Federation Of IT Experts i Fundacji Intelligent Technologies. 

Grupa MEGA działa w branży technologii informatycznych od ponad 20 lat. Współpracę z biurem rachunkowym Neofin rozpoczęliśmy w lipcu 2022 roku, decydując się na zdalną obsługę spółek w zakresie księgowości, z uwzględnieniem różnych zestawień czynności dla poszczególnych firm. Korzystamy z hybrydowego modelu współpracy z biurem rachunkowym, gdzie księgowość Grupy prowadzona jest przez pulpit zdalny na naszym module enova365 Księgowość i Finanse. 

W OMEGA ENTERPRISE SERVICES oraz INTELLIGENT TECHNOLOGIES biuro Neofin pełni rolę głównego księgowego, weryfikując zapisy wprowadzone przez księgową naszej Grupy oraz stale z nią współpracując. W pozostałych spółkach biuro rachunkowe Neofin księguje samodzielnie wszystkie dokumenty i zdarzenia. Wszystkie spółki są czynnymi podatnikami VAT, co za tym idzie, Neofin zajmuje się sporządzaniem JPK_VAT.  

Dokumenty zakupu i sprzedaży pobierane są do programu enova365 z systemu Orgware, gdzie są wprowadzane i opisywane. Kadry i płace prowadzone są przez inne zewnętrzne biuro, skąd Neofin importuje dane kadrowe z programu Optima.   

Księgowość odbywa się całkowicie bez dokumentów papierowych, a kontakt z pracownikami i właścicielami grupy odbywa się głównie na Aplikacji MS Office – TEAMS.  

Zmierzamy do rozwijania naszej pomyślnej współpracy i wykorzystania możliwości systemu ERP enova365. Zespół Neofin podchodzi do swoich zadań z należytą rzetelnością, dzięki czemu jesteśmy spokojni, że nasze rozrachunki są należycie ewidencjonowane i rozliczane. Biegła znajomość enova 365 jest dla nas dodatkowym atutem, pozwalając na bardziej sprawny ich przebieg procesów, ich kontrolę i zarządzanie. Doceniamy również szybką reakcję na powstałe problemy oraz elastyczne podejście do naszej organizacji.  

Adam Wdowiak, Prezes Zarządu Intelligent Technologies S.A.

list referencyjny dla Neofin księgowość informatycznie od Grupy Omega