Przejdź do treści

Tooploox poleca usługi Neofin
w obszarze obsługi płacowej oraz finansowo-księgowej

Wrocław, 16 czerwca 2021 r.

W imieniu firmy TOOPLOOX polecam:

  • usługi płacowe
  • usługi księgowe i finansowe

realizowane przez NEOFIN SP. Z O.O. SP. K.

Tooploox to firma z branży IT, dostarczająca rozwiązania programistyczne dla przedsiębiorstw.

Współpracę z Neofinem rozpoczęliśmy w 2020 roku, gdy postanowiliśmy przejść od tradycyjnej księgowości prowadzonej przez standardowe biuro rachunkowe do nowoczesnych kompleksowych usług outsourcingu księgowości i outsourcingu płacowego.

Zależało nam na obsłudze płacowej około 40 pracowników rozmieszczonych w naszych 3 oddziałach w Polsce – w odległych lokalizacjach: Gdańsk, Warszawa, Wrocław. Outsourcing płacowy okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu wysyłając informacje drogą elektroniczną, mamy na bieżąco ewidencjonowane zdarzenia kadrowe oraz weryfikowane dokumenty, a także na bieżąco możemy konsultować pojawiające się wątpliwości. Pracownik prowadzony jest od zatrudnienia – po przygotowaniu umów cywilnoprawnych przekazujemy je do Neofinu, gdzie kolejno sporządzana jest dokumentacja pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego Rp-7, następnie listy płac, zaświadczenia dla pracowników oraz dokumentacja i rozliczenia ZUS, US i PFRON. Sporządzane są również deklaracje podatkowe i ZUS. Neofin dodatkowo zajął się wdrożeniem oraz obsługą PPK, do czego również wykorzystywany jest system enova365. W ramach umowy otrzymujemy również doradztwo podatkowe oraz doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych w zakresie naszej organizacji, choć najważniejsza dla nas jest pewność, że nasze dane pracownicze są bezpieczne, a rozliczenia prowadzone zgodnie z przepisami.

W ramach usług księgowych Neofin weryfikuje nasze dokumenty, za pomocą systemu enova365 wprowadza dane w księgach rachunkowych, prowadzi ewidencję podatkową, sporządza deklaracje, w tym JPK, zajmuje się ewidencją rozrachunków w oparciu o wyciągi bankowe i zaewidencjonowane dokumenty księgowe. Prowadzi też ewidencję środków trwałych i dokonuje w jej obrębie wszelkich zmian na bazie otrzymanych dokumentów. Ponadto sporządzane są dla nas wszelkie zestawienia wymagane z mocy prawa, roczne sprawozdania finansowe i zamknięcie ksiąg rachunkowych wraz z obsługą badania sprawozdania finansowego. Nie musimy się również martwić aktualizacją danych w US i ZUS, ani kontaktem z tymi urzędami, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości z zakresu rachunkowości w naszej firmie możemy liczyć na rzetelne konsultacje oraz propozycje zmian mających na celu minimalizację ryzyka w zakresie prawidłowości rozliczeń z urzędami.

Usługi finansowe obejmują sporządzanie zestawień i raportów dla zarządu i innych wskazanych osób, do których mamy stały dostęp w systemie, jak również sprawozdań dla GUS z zakresu danych księgowych i płacowych. Neofin przygotowuje też wynagrodzenia do wypłaty w naszym systemie bankowym.

Jak wygląda nasza współpraca z Neofinem? Korzystamy z modelu „Hybryda”, w którym mamy własne licencje na moduły operacyjne enova365 w systemie biura Neofin. Idąc krok dalej, zaangażowaliśmy zespół XLE Sp. z o.o., partnerską firmę biura rachunkowego Neofin, do wdrożenia modułów enova365, które poza procesami księgowymi usprawniły proces obiegu dokumentów między spółkami w Grupie oraz zarządzanie projektami.

Jesteśmy zadowoleni z terminowego sporządzania i przekazywania dokumentacji, deklaracji – w wersji elektronicznej, gdzie na bieżąco i sprawnie mamy dostęp do nich i możemy w ramach elektronicznego obiegu dokumentów akceptować je i przekazywać między poszczególnymi pracownikami w firmie oraz bezpośrednio w systemie również mamy takie połączenie z biurem rachunkowym Neofin (korzystamy z Pulpitów dla Klienta Biura Rachunkowego enova365).

Tomasz Siewieja, Finance Manager

www.tooploox.com