Spis treści

Jak gładko przejść przez wdrożenie PPK w firmie? I co potem? 

W program Pracownicze Plany Kapitałowe zaangażowane jest państwo, pracodawcy i pracownicy. Czy uczestnicy procesu wdrożenia nowych obowiązków dla firm odpowiednio poskładali poszczególne elementy układanki, by plan dodatkowych składek emerytalnych nie zakłócał działalności firm ani jej pracowników?

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób już weszły do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z ich doświadczeń wywnioskować można, że pierwszy etap - podpisywanie umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK - przebiegł w zasadzie bez zakłóceń. 

Ale samo się nie zrobiło. 

Na sukces i spokój pracodawców zapracowało kilka elementów. Wyróżnić tu należy – wiedzę, dopasowanie systemów informatycznych, doinformowanie pracowników, wybór instytucji finansującej, zebranie od pracowników rezygnacji, przekazanie dokumentacji, pierwsze rozliczenia.  Czy Twoje przedsiębiorstwo i pracownicy są już spokojni? Kadrowa lub dział kadr mają odpowiednie narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentacją kadrowo-płacową?

Jeśli w Twojej firmie jest zatrudnionych od 50 do 249 pracowników, to Twój zespół pracowników już powinien być świadomy tego, jakie mają opcje wyboru i pokój kadr nie jest oblegany przez osoby domagające się informacji o PPK. Dla pewności, przeczytaj poniższy tekst, może będziesz spać spokojniej.

Jakie obawy masz przed wdrożeniem PPK u siebie w firmie?

Co potrzebujesz wiedzieć, by bezstresowo wejść do systemu PPK?

W skrócie:

- terminy dla przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 pracowników (obowiązkowo!)

  • od 1 stycznia 2020 r. zostają objęci ustawą o PPK
  • do 24 kwietnia 2020 r. zobowiązane są podpisać umowy z instytucjami finansowymi
  • do 11 maja 2020 r. – podpisanie umów o prowadzenie PPK z pracownikami firmy
  • do 15 dnia miesiąca - przekazywanie wpłat do Instytucji Finansowych, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

- jakim kosztem?

  • Uczestnik (pracownik): 2-4 % wynagrodzenia (jest też opcja mniejszej składki dla zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia)
  • Pracodawca: 1,5 – 4 % wynagrodzenia

Ww. składki trafiają na konto Uczestnika. Dodatkowo otrzymuje on jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz coroczną dopłatę z Państwowego Funduszu Pracy (240 zł).

- kto musi być objęty PPK

Zgodnie z ustawą, pracodawca jest odpowiedzialny za utworzenie w swojej firmie PPK zarówno dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, które z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. To pracodawca weryfikuje wiek pracownika, w celu ustalenia, którzy pracownicy mają zostać objęci PPK obowiązkowo. Podział wg wieku jest następujący:

  • pracownicy w wieku 18-54 – obowiązkowo
  • pracownicy w wieku 55-70 – na zgłoszenie pracownika
  • pracownicy w wieku powyżej 70 – nie mają możliwości przystąpienia do programu

- zwolnienie od prowadzenia PPK

PPK nie będą musiały tworzyć firmy, które prowadzą u siebie Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i odprowadzają składki, w wysokości co najmniej 3,5 % dla minimum 25 % osób zatrudnionych.

PPK z enova365

Czy wiesz, że odpowiedni ERP ułatwia zarządzanie danymi pracowników? System enova365 przyśpiesza weryfikację pracowników, przypomni też np. o pracownikach, którzy zrezygnowali z programu, ale – zgodnie z ustawą – po 4 latach zostaną ponownie automatycznie przyjęci i jeśli chcą podtrzymać swoją decyzję o rezygnacji, muszą ponownie złożyć wniosek (i tak co 4 lata…)

System informatyczny enova365 ma odpowiednio dopasowaną funkcjonalność, dzięki której umowy (przekazywane w postaci elektronicznej) są automatycznie porządkowane, generowane, a informacje w dalszym trybie rozporządzane w celu szybkiego dostępu do e-kartotek pracowników, rozliczeń składek, wprowadzania aktualizacji, zmian danych, raportowania, itp. 

ekran z funkcjonalnością ppk enova

Czy masz pewność, że Twój dział kadr jest odpowiednio przygotowany, ma odpowiednie narzędzia do tego, by nie zapanował chaos?

Chcesz zyskać efektywną obsługę kadrowo-płacową?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie

Obrazek wyróżniający artykułu autorstwa stockking na Freepik