Spis treści

Oszczędności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 19 pracowników już weszły do nowego systemu oszczędzania środków na późniejsze lata dla pracowników. Doświadczenie z pierwszych 3 faz wdrożenia PPK i badanie przeprowadzone przez instytucje prowadzące Pracownicze Plany Kapitałowe, wskazuje na powodzenie dotychczasowych działań.

Jeśli chcesz poznać opinie ekspertów lub wciąż potrzebujesz przygotować się do wprowadzenia PPK, zachęcamy do obejrzenia webinaru, w którym eksperci z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFK) oraz Soneta (producent oprogramowania enova365) rozpatrują poszczególne wątki wdrażania PPK.

ikona PPK enova

Na sukces i spokój pracodawców zapracowało kilka elementów. Wyróżnić tu należy – wiedzę, dopasowanie systemów informatycznych, doinformowanie pracowników, wybór instytucji finansującej, zebranie od pracowników rezygnacji, przekazanie dokumentacji, aktywność ze strony instytucji finansowych. 

Czy Twoje przedsiębiorstwo i pracownicy są już spokojni?


Kadrowa lub dział kadr mają odpowiednie narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentacją kadrowo-płacową?

Jeśli w Twojej firmie jest zatrudnionych poniżej 20 pracowników, to Twój zespół już powinien być świadomy tego, jakie mają opcje wyboru w PPK. Dla pewności, przeczytaj poniższy tekst.

Co potrzebujesz wiedzieć, by sprawnie wejść do systemu PPK? W skrócie:

– terminy PPK dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 20 pracowników oraz dla jednostek publicznych (obowiązkowo!)

 • od 1 stycznia 2021 r.  objęcie ustawą o PPK
 • do 23 kwietnia 2021 r. podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi (wybór instytucji finansowych odbywa się w porozumieniu z pracownikami)
 • do 10 maja 2021 r. – podpisanie umów o prowadzenie PPK z pracownikami firmy
 • do 15. dnia miesiąca – przekazywanie wpłat do Instytucji Finansowych, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

Ważne! Jak nie zagubić się w dokumentacji pracowniczej?

System informatyczny enova365 ma odpowiednio dopasowaną funkcjonalność, dzięki której umowy (przekazywane w postaci elektronicznej) są automatycznie porządkowane, generowane, a informacje w dalszym trybie rozporządzane w celu szybkiego dostępu do e-kartotek pracowników, rozliczeń składek, wprowadzania aktualizacji, zmian danych, raportowania, itp. 

– PPK jakim kosztem?

 • Uczestnik (pracownik): 2 – 4 % wynagrodzenia (jest też opcja mniejszej składki dla zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia)
 • Pracodawca: 1,5 – 4 % wynagrodzenia

Ww. składki trafiają na konto Uczestnika. Dodatkowo otrzymuje on jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz coroczną dopłatę z Państwowego Funduszu Pracy (240 zł).

– pracownicy zawsze mają prawo do rezygnacji z PPK

Zgodnie z ustawą, pracodawca jest odpowiedzialny za utworzenie w swojej firmie PPK zarówno dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, które z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. To pracodawca weryfikuje wiek pracownika, w celu ustalenia, którzy pracownicy mają zostać objęci PPK obowiązkowo. Podział wg wieku jest następujący:

 • pracownicy w wieku 18-54 – obowiązkowo
 • pracownicy w wieku 55-70 – na zgłoszenie pracownika
 • pracownicy w wieku powyżej 70 – nie mają możliwości przystąpienia do programu

– zwolnienie od prowadzenia PPK

PPK nie będą musiały tworzyć firmy, które prowadzą u siebie Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i odprowadzają składki, w wysokości co najmniej 3,5 % dla minimum 25 % osób zatrudnionych.

ikonka kadry płace enova

Ważne! Czy wiesz, że odpowiedni ERP ułatwia zarządzanie danymi pracowników?

System enova365 przyśpiesza weryfikację pracowników, przypomni też np. o pracownikach, którzy zrezygnowali z programu, ale – zgodnie z ustawą – po 4 latach zostaną ponownie automatycznie przyjęci i jeśli chcą podtrzymać swoją decyzję o rezygnacji, muszą ponownie złożyć wniosek (i tak co 4 lata…)

A po co w tym wszystkim systemy informatyczne?

Odpowiednio przygotowane systemy informatyczne są kluczowe w zapewnieniu bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania obiegu danych pracowniczych między kilkoma instytucjami. Dzięki ERP przedsiębiorca korzysta z seryjnej obsługi wielu procesów.

 • system informatyczny wspiera proces zawarcia umowy między pracodawcą a instytucją finansową oraz umowy zgłoszenia pracownika do PPK (lub rezygnacji),
 • system informatyczny wspiera proces sporządzania dokumentów rozliczeniowych – w tym w ramach nowych procesów związanych z PPK, które realizowane są przez działy kadr (moduł kadrowo-płacowy, w enova365 jest to obszar zwany Kadry Płace i HR), w tym: bieżące naliczanie i odprowadzanie wpłat, przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń pracowników o wstąpieniu / rezygnacji i zmianach wpłat na PPK, aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji,
 • system informatyczny wspiera komunikację, wymianę informacji – w tym dotyczącą PPK – z pracownikami oraz instytucjami finansowymi,
 • system informatyczny umożliwi zdalny dostęp do konta pracownika na portalu PPK, gdzie będą zebrane informacje o składkach od wszystkich pracodawców.

Czy masz pewność, że Twój dział kadr jest odpowiednio przygotowany, ma odpowiednie narzędzia do nowoczesnego zarządzania kadrami?

Sprawdź, jak Biuro Rachunkowe NEOFIN - księgowość i kadry informatycznie - może Ci pomóc. 

Sprawdź ofertę w zakresie obsługi kadrowej.

Chcesz zyskać efektywną obsługę kadrowo-płacową lub księgowości?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie

 – zapraszamy też do skorzystania z darmowych materiałów informacyjnych oraz szkoleń i webinarów dotyczących PPK – udostępnianych przez producenta oprogramowania enova365