Spis treści

Planowanie urlopów nie musi obejmować całego roku kalendarzowego. Możliwe jest tworzenie planów na okresy półroczne, a nawet kwartalne. Jeśli pracodawca nie sporządza planów urlopowych, może wprowadzić zasadę wcześniejszego składania wniosków urlopowych przed popularnymi okresami wypoczynkowymi, co pozwoli na sprawiedliwe rozłożenie terminów wypoczynku.

Sprawne zarządzanie urlopami zapewnia także system ERP enova365, który w szczególności jako biuro rachunkowe polecamy. Pulpity pracownicze i kierownicze (moduły Pulpit HR, Samoobsługa Pracownicza) w enova365 umożliwiają pracownikom samodzielne zarządzanie danymi osobowymi i wnioskami urlopowymi. Przełożeni mogą zdalnie przeglądać i zatwierdzać wnioski urlopowe, co jest niezwykle wygodne w dobie pracy zdalnej. Po więcej informacji zapraszamy na stronę naszego partnera we wdrażaniu tego oprogramowania - firmy XLE (blok Kadry Płace i HR).

Główne zasady dotyczące planowania urlopów to:

  • Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, jednak pracodawca może zrezygnować z jego tworzenia,
  • W przypadku braku planu, terminy urlopów ustalane są w porozumieniu z pracownikiem. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczny termin ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia ciągłości pracy.

Przykłady popularnych okresów urlopowych to np. Majówka, Wielkanoc i Boże Narodzenie. 

Równe rozłożenie urlopów:

  • aby uniknąć sytuacji, w których te same osoby zawsze mają urlop w popularnych terminach, warto wprowadzić zasadę równego rozłożenia urlopów,
  • pracownicy powinni składać wnioski urlopowe z odpowiednim wyprzedzeniem przed długimi weekendami czy wakacjami, co ułatwi pracodawcy ocenę potrzeb i sprawiedliwe rozłożenie terminów.

Korzyści krótszych okresów planowania:

  • krótsze okresy planowania, takie jak półrocze czy kwartał, są bardziej przewidywalne i mniej podatne na zmiany,
  • zapewniają lepsze zarządzanie terminami urlopów i minimalizują konieczność ich modyfikacji.

Zasady dotyczące pierwszeństwa w urlopach:

  • przepisy nie faworyzują żadnej grupy pracowników, np. rodziców, w uzyskaniu urlopu,
  • praktyka może jednak uwzględniać potrzeby rodzinne, umożliwiając rodzicom dzieci w wieku szkolnym korzystanie z urlopu w czasie ferii czy wakacji.

Podstawa prawna:

  • art. 163 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)

Zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego planowania urlopów przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Chcesz zlecić Outsourcing kadrowo-płacowy swojej firmy? Napisz do nas