Spis treści

Rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej dotyczącej odroczenia daty obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z pierwotnym planem, korzystanie z KSeF miało być obligatoryjne od 1 lipca 2024 roku dla większości przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2025 roku dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Jednakże audyt informatyczny wykazał konieczność przesunięcia tego terminu ze względu na problemy z wydajnością systemu.

Nowe terminy wdrożenia KSeF

Zgodnie z nowym projektem ustawy, obowiązek wdrożenia KSeF dla wszystkich podatników, zarówno czynnych, jak i zwolnionych z VAT, zostanie przesunięty na 1 lutego 2026 roku. Decyzja ta uwzględnia postulaty przedsiębiorców dotyczące uproszczenia procesu wystawiania faktur i zapewnienia stabilności działania systemu.

Dodatkowe odroczenia i prace legislacyjne

Projekt ustawy przewiduje również dodatkowe odroczenia związane z wdrożeniem KSeF, takie jak:

  • okres przejściowy dla wystawiania faktur z kasy rejestrującej,
  • odroczenie obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF,
  • odroczenie kar za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF.

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie odrębnych prac legislacyjnych w celu etapowego wdrażania obowiązku KSeF. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek ten obejmie przedsiębiorców o wartości sprzedaży przekraczającej 200 mln zł w 2025 roku, a od 1 kwietnia 2026 roku pozostałych przedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów zapowiedziało intensywne działania szkoleniowe dla przedsiębiorców w zakresie KSeF. Od stycznia 2025 roku będzie dostępna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, a w każdym urzędzie skarbowym możliwe będą indywidualne konsultacje. 

Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy oraz szczegółowych rozwiązań można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Przypominamy, że już dziś doskonale przygotowany i zintegrowany z wymogami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur jest system ERP enova 365, z którego jako biuro rachunkowe Neofin na co dzień korzystamy. 

Źródła:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz.1598)

Chcesz być przygotowany na obligatoryjne wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur? Napisz do nas!