Spis treści

Już 1 stycznia 2025 roku wejdzie w życie nowy obowiązek dla dużych podatników CIT. Mowa o JPK-CIT, czyli nowym sposobie przesyłania danych z ksiąg rachunkowych bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. 

Jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa o CIT?

Zgodnie z zapisami ustawy o CIT od stycznia 2025 roku podatnicy CIT będą musieli co roku składać dokument JPK-CIT. Datą graniczną na złożenie dokumentacji będą trzy miesiące liczone od zakończenia roku podatkowego. Ponadto podatnicy będą musieli składać dodatkowe dane, a obowiązek ten po raz pierwszy wejdzie w życie 31 marca 2026 roku. Ustawodawca przyjął jednak różne terminy wdrożenia tych przepisów w zależności od skali działalności przedsiębiorstwa. 

Jakie są terminy wprowadzenia JPK-CIT?

Ustawodawca podzielił podatników CIT na trzy grupy i to one determinują datę obowiązkowego wdrożenia nowych przepisów. Poniżej wskazano na te terminy:

  • podatnicy CIT przekraczający przychody na poziomie 50 milionów euro – obowiązek wysyłki JPK-CIT już za 2025 rok;
  • podatnicy CIT zobowiązani do wysyłki plików JPK_VAT – obowiązek wysyłki JPK-CIT już za 2026 rok;
  • pozostali podatnicy CIT – obowiązek wysyłki JPK-CIT za 2027 roku. 

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy, w ramach której prowadzimy księgi rachunkowe naszych Klientów, dzięki czemu nie musicie się martwić stale zmieniającymi się przepisami prawnymi, także związanymi z podatkiem CIT.