A w niej m.in. nowa funkcjonalności: w Module BI – Panel BI, w Module Kadry i Płace – dopasowanie do zmian w przepisach, w tym: zmiany w skali podatkowej, aktualizacja wskaźników w związku ze zmianą w minimalnym wynagrodzeniu młodocianych, w Module Kasa – weryfikacja rachunków bankowych (komunikacja online z Wykazem podatników VAT) … sprawdź więcej:

https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/