Spis treści

Split payment – jakie zmiany i jak dostosowano oprogramowanie enova365 w związku ze zmianami w przepisach w 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w lipcu 2018 roku, jednak od listopada 2019 roku ta metoda jest dla wskazanych podatników obowiązkowa.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną regulacje dotyczące stosowania tak zwanego mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, czyli nie będą się już pojawiały faktury, na których w miejsce stawki VAT wpisywano skrót „OO” – odwrotne obciążenie. VAT będzie tutaj rozliczany na zasadach ogólnych i następuje obowiązek stosowania split paymentu.

Oznaczanie faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”

Od 1 listopada 2019 r., jeśli kupujesz towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (np. elektronika, złom, roboty budowlane), musisz regulować należność w podzielonej płatności, a poinformuje Cię o tym wystawca faktury, który na fakturze ma obowiązek umieścić zapis „mechanizm podzielonej płatności”.

Jakie branże w split payment – wg załącznika nr 15 do ustawy VAT?

 • węglowa
 • stalowa
 • paliwowa
 • budowlana
 • elektroniczna
 • metale nieżelazne i recykling
 • części samochodowe

Brak zapisu  „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze będzie doniosły w skutkach dla obu stron transakcji. Urząd skarbowy nałoży na sprzedawcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcję VAT) w wysokości 30% kwoty VAT wykazanej na fakturze. Taka sama sankcja zostanie wprowadzona także dla nabywcy, który mimo obowiązku dokonania zapłaty w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Należy jednak wspomnieć, że sankcje nie znajdą zastosowania w wypadku, gdy: 

 • pomimo braku oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze, nabywca ureguluje fakturę poprzez split payment,
 • pomimo braku zapłaty w split payment przez nabywcę, sprzedawca rozliczy całą kwotę VAT z faktury.

Dokonanie płatności z zastosowaniem MPP (mechanizmu podzielonej płatności) wymaga posiadania przez odbiorcę płatności rachunku rozliczeniowego z prowadzonym dla niego rachunkiem VAT. Brak takiego rachunku po stronie odbiorcy płatności uniemożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem MPP. Wprowadzenie od 1 listopada obowiązkowego MPP powoduje, że potencjalnie wszyscy podatnicy VAT będą potrzebowali rachunku VAT, a to wymagać będzie posiadania rachunku firmowego. 
W praktyce, jako nabywca, podajesz do banku kwotę przelewu brutto oraz kwotę podatku VAT i NIP kontrahenta, zaznaczasz metodę „split payment” i następuje podział płatności – kwota netto na zwykłe firmowe konto sprzedawcy (rachunek rozliczeniowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej), a równowartość podatku od towarów i usług – na specjalny rachunek bankowy VAT u kontrahenta.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie spilt-payment-infografika.png

Dla kogo obowiązkowy split payment?

Jesteś zobowiązany do zastosowania split payment, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Sprzedawca, który tylko częściowo zbywa towary i usługi wrażliwe, dla ułatwienia będzie mógł wszystkie faktury oznaczać słowami “mechanizm podzielonej płatności”.

Weryfikowanie, które pozycje na fakturze są faktycznie objęte obowiązkowym split paymentem, należy do nabywcy. Jako nabywca, możesz całą należność zapłacić metodą podzielonej płatności (mimo że część kupowanych towarów lub usług nie będzie objęta split paymentem) – część faktury opłacisz w podzielonej płatności obowiązkowo, a część – dobrowolnie. Czyli, jeśli dostaniesz od sprzedawcy fakturę oznaczoną słowami “mechanizm podzielonej płatności”, możesz po prostu opłacić całość w split paymencie, bez analizowania pozycji wymienionych na fakturze pod kątem załącznika nr 15. Dobrowolny split payment można stosować do każdych zakupów. Obowiązkowa podzielona płatność dotyczy wybranych towarów i usług (z załącznika nr 15).

To sprzedawcy powinno bardziej zależeć na tym, aby kupujący zapłacił metodą podzielonej płatności jedynie za te towary i usługi, które są wymienione w załączniku nr 15, a resztę przelał na zwykłe konto rozliczeniowe. Jeśli jesteś sprzedawcą, skorzystaj z funkcjonalności enova365, by zweryfikować poszczególne pozycje swojej faktury.

Jeśli masz wątpliwości, które pozycje uregulować w podzielonej płatności, w weryfikacji pomoże Ci system enova365.

Oprogramowanie umożliwia wprowadzanie rachunków VAT, powiązanie ich z odpowiednimi rachunkami rozliczeniowymi, usprawnia realizację przelewów w ramach split payment i wspiera rozliczanie.

Dowiedz się więcej jak zapewnić płynność finansową Twojej firmy i sprawdź, czy jesteś przygotowany do MPP. Dla Ciebie dostępny jest e-book, który pobierzesz za darmo!

Funkcje specjalnie dla Ciebie w systemie enova365

 • system enova365 umożliwia obsługę rozliczeń realizowanych zarówno w modelu tradycyjnym, jak i split payment
 • odpowiednio przygotowane funkcje Analizy cash flow oraz Business Intelligence pozwalają sprawniej zarządzać i kontrolować finanse Twojego przedsiębiorstwa. Webservice bankowy pozwala na bieżąco kontrolować stany kont firm.

Sprawdź, jakie funkcjonalności oferuje enova365 dla poszczególnych obszarów Twojego biznesu.

Nasze działania wspiera Autoryzowany Partner enova365 - XLE Sp. z o.o. Jeśli jesteś zainteresowany ich ofertą, sprawdź info na stronie internetowej lub skontaktuj się z Konsultantem.

Jeśli masz już system enova365 lub współpracujesz z naszym Biurem Rachunkowym NEOFIN z wykorzystaniem systemu enova 365 – możesz spać spokojnie, jesteśmy na bieżąco, system jest aktualizowany zgodnie ze wszystkimi zmianami w przepisach.

Chcesz zyskać efektywną obsługę księgowości?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie

Obrazek wyróżniający artykułu: Obraz autorstwa jcomp na Freepik