Spis treści

Twoja firma inwestuje w działalność badawczo-rozwojową w celu udoskonalenia swoich usług lub produktów? Być może kwalifikujesz się do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku i ulg IP Box oraz B+R. Dzięki temu możesz zoptymalizować swoje koszty podatkowe. Dowiedz się, na czym to polega. Biuro rachunkowe Neofin wspiera w kwalifikacji do ulgi oraz w prowadzeniu rozliczeń księgowych z jej uwzględnieniem. 

Czym właściwie jest działalność B+R?

Specyfika działalności badawczo-rozwojowej uwzględniona jest w przepisach ustawy CIT/PIT. Zgodnie z nimi jako tego typu prace rozumie się działalność twórczą, w której skład wchodzą prace rozwojowe lub badania naukowe. Jednocześnie działalność ta powinna mieć charakter systematyczny i powinna być prowadzona po to, aby poszerzyć zasoby wiedzy przedsiębiorstwa oraz wykorzystać zasoby wiedzy, aby tworzyć nowe usługi, produkty i lub zastosowania dla oferowanych już rozwiązań. 

Ulga IP Box – co warto o niej wiedzieć?

Pierwszą z możliwości jest tzw. ulga IP Box. To preferencyjna stawka podatki PIT/CIT na poziomie 5%, z której mogą skorzystać określone podmioty prowadzące działalność B+R. W praktyce ulga skierowana jest do firm, które uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wymienionych w ustawie wytworzonych (rozwiniętych lub ulepszonych) w ramach prac badawczo-rozwojowych. 

Czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Aby IP zostało zakwalifikowane jako prawo własności intelektualnej zgodnie z ustawą, to musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

  • być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przed przedsiębiorstwo (podatnika) w ramach prowadzonej przez nie działalności B+R;
  • podlegać ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów krajowych lub międzynarodowych;
  • należeć do jednej z kategorii wymienionych w ustawie. 

W praktyce oznacza to, że jeżeli działalność badawczo-rozwojowa nie jest prowadzona przed podatnika, to ten nie może skorzystać z preferencyjnej stawki podatki PIT/CIT w ramach ulgi IP Box. Wszelkie wątpliwości warto skonsultować z ekspertem księgowym. Po kontakcie z nami, otrzymasz informacje, czy prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza kwalifikuje się do skorzystania z tej ulgi. 

Ulga B+R – co warto o niej wiedzieć?

Kolejną z możliwości zoptymalizowania kosztów podatkowych jest tzw. ulga B+R. Skierowana jest ona do podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. W jej ramach możliwe jest odliczenie wybranych wydatków, które ponoszone są w ramach tej działalności. Muszą one jednak znajdować się na liście kosztów kwalifikowanych, a podatnika dodatkowo obowiązuje limit możliwego odliczenia. Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od skali ich biznesu, którzy są opodatkowani:

  • podatkiem liniowym;
  • według skali podatkowej;
  • podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

Przepisy regulują to, jaki % kosztów można odliczyć od podatku w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. W praktyce koszty kwalifikowane odlicza się w wysokości 100% ich wartości, a wynagrodzenia ze składkami nawet w wysokości 200% wartości poniesionego kosztu. Jednocześnie odliczenia nie można zastosować w przypadku kosztów, które zostały w jakimkolwiek stopniu refundowane podatnikowi np. w postaci dotacji. Wątpliwości warto skonsultować z biurem księgowym. 

Dlaczego warto korzystać z ulg podatkowych?

Jest przynajmniej kilka powodów, dla których warto korzystać z ulg podatkowych. Przede wszystkim pozwalają one na optymalizację kosztów podatkowych po stronie przedsiębiorcy. Prowadzi to do zwiększenia dochodowości jego biznesu. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że ulgi IP Box i B+R wspierają innowacje i zachęcają firmy do tego, aby inwestowały w działalność badawczo-rozwojową. Możliwość zastosowania odliczenia od podatku jest tu ważną zachętą, dzięki czemu coraz więcej podmiotów decyduje się na ten ruch.

Zależy Ci na fachowym wsparciu doradczym i prowadzeniu księgowości? Posiadamy doświadczenie w kwalifikacji podatników do ulg oraz w ich rozliczaniu.  Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.