Spis treści

BPO - Business Process Outsourcing (outsourcing procesów biznesowych)

BPO oznacza nowoczesne usługi obsługi back-office dla przedsiębiorstw, realizowane przez wyspecjalizowane, zewnętrzne jednostki, zwane centrami usług biznesowych.

Na ile Rządowa Tarcza Antykryzysowa pomogła przedsiębiorcom, a na ile to zasługa zmiany podejścia do swojego biznesu osób zarządzających, zmiany w modelu biznesowym? Liderzy wielu firm musieli podjąć trudne decyzje, ograniczyć zatrudnienie w firmie, tym bardziej, że nie wiadomo, czy fala restrykcji nie powróci … czy szukasz rozwiązania, które zminimalizuje koszty działalności i rozważasz opcję zlecenia zewnętrznej jednostce (BPO) niektórych działań w firmie?

Szansa na rozwój, gdy inni działają zachowawczo

Czy istnieje strategia gwarantująca przetrwanie, a nawet sukces – szczególnie gdy wokół panuje kryzys? Może poniższy tekst zainspiruje Ciebie do wprowadzenia zmian, które pozwolą Twojej firmie na dalszy rozwój przy zachowaniu finansowej wstrzemięźliwości.

Jednym z rozwiązań, które pozwala na trwałe zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu, jest zlecenie na zewnątrz procesów, które nie są zaliczane jako „core business”, nie generują bezpośrednio zysku, ale są niezbędne w prowadzeniu przedsiębiorstw. BPO – Business Process Outsourcing (outsourcing procesów biznesowych) – pozwala na skupienie się na handlu, sprzedaży, na Twoim kliencie, przy zapewnieniu spokojnego funkcjonowania rozliczeń, kwestii kadrowych, prawnych.

Czy utrzymanie stanowisk pracy jest kosztowne?

Licząc płace, podatki, wyposażenie, szkolenia, zastępstwa, urlopy, przestrzeń – to już dużo, a nie należy zapominać o rekrutacji, onboardingu i niepewności, czy wszystkie te niemałe koszty nie pójdą na marne wraz z odejściem pracownika. Czy w Twojej firmie jest wysoka rotacja pracowników?  

Firma oferująca usługi w ramach BPO, centrum procesów biznesowych, przejmuje nie tylko koszty stanowisk, ale też odpowiedzialność za Twój back-office. Zyskujesz ekspertów z danej dziedziny przy obniżeniu kosztów! Można stwierdzić, że dzięki powierzeniu części działań zewnętrznej firmie w ramach Business Process Outsourcing poprawia się skuteczność działalności podstawowej i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.  

Obszary, które obejmuje BPO:

 • obsługa kadrowo-płacowa
 • księgowość
 • usługi prawne
 • IT
 • reklama
 • telemarketing
budynki BPO obrazek

NEOFIN – outsourcing finansowo-księgowy i outsourcing kadrowo-płacowy

Dla Was pracują zespoły specjalistów z zakresu rachunkowości.

Sprawdź referencje od naszych Klientów.

Wykorzystujemy nowoczesne, modułowe  oprogramowanie ERP enova365 w różnych modelach współpracy z Klientami – zgodnie z zapotrzebowaniem.
Sprawdź modele współpracy.

https://neofin.pl/finanse-i-ksiegowosc/

Z nami nie potrzebujesz oddzielnego działu kadr, by mieć uporządkowane i sprawnie działające kwestie zarządzania wynagrodzeniami (w pełnym zakresie), nieobecnościami, badaniami lekarskimi, obowiązkowymi szkoleniami typu BHP, czy też wyposażeniem pracowników.

Sprawdź naszą ofertę outsourcingu kadrowo-płacowego.

monitor z logo Neofin kadry i płace informatycznie

Inwestycja w rozwój technologiczny
– automatyzacja, bezpieczeństwo i poprawa komunikacji

Po zaangażowaniu zewnętrznego podmiotu do obsługi np. księgowości lub procesów kadrowo-płacowych, uwolnione środki możesz przeznaczyć na digitalizację przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemu informatycznego klasy ERP, który zautomatyzuje i usprawni główne obszary działalności Twojej firmy, ale też zoptymalizuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Organizacja procesów w firmie outsourcingowej w oparciu o zaawansowaną technologię często otwiera oczy zarządom firm na fakt, jak sprawnie można funkcjonować, jak można zautomatyzować wiele czynności, ułatwić pracę oraz zwiększyć jej efektywność (co można doskonale mierzyć i analizować z narzędziem Business Intelligence).

W trakcie trudnych miesięcy kwarantanny, izolacji pracowników i kontrahentów, doceniliśmy jeszcze bardziej pracę z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego. Zauważyliśmy, że coraz więcej firm chce korzystać z naszych usług właśnie dlatego, że ich managerowie i właściciele mają opcję zdalnego dostępu do dokumentacji, a usługi w obszarze księgowości, finansów oraz kadrowo-płacowe są realizowane terminowo, skutecznie, zgodnie z regulacjami. Odpowiadamy za efekt końcowy i właściwe funkcjonowanie administracyjne firm, które zatrudniają nawet kilkaset pracowników, mamy Klientów w całej Polsce, więc nie wyobrażamy sobie skutecznego działania bez narzędzi typu DMS (elektroniczny obieg dokumentów).”

– Agnieszka Przybyt,
biegły rewident, wiceprezes zarządu Neofin Sp. z o.o. Sp. k.

Dlaczego BPO?

Powody outsourcowania:

 • redukcja kosztów, zorganizowanie procesów w sposób bardziej atrakcyjny kosztowo
 • skupienie liderów na głównych obszarach działalności (core business)
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • rozwiązanie problemów biurowych (lokalizacyjnych i kosztowych) z przestrzenią dla poszczególnych działów,
  których działania można outsourcować
 • poprawienie jakości usług przy obniżonych kosztach.

EKO-bilans

zrównoważony rozwój

Zlecając procesy na zewnątrz, poza obniżeniem kosztów, większym zaawansowaniem technologicznym, wysoką jakością usług, masz wpływ na zrównoważony rozwój, poprzez pozytywny wpływ na środowisko. Szczególnie gdy jednostka BPO oraz Twoja organizacja prowadzicie dokumentację w cyfrowym obiegu zamiast niepotrzebnych wydruków, wypełniania biurek, szaf, śmietników i kolejnych pomieszczeń papierowymi stosami. Czy wydajność pracy na dokumentach jest dla Ciebie na satysfakcjonującym poziomie? A komunikacja między pracownikami, działami, filiami?

Przeczytaj artykuł o narzędziu DMS, które umożliwi wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Twojej firmie:

Na szczęście coraz więcej firm zaczyna rozumieć, że mogą wejść w nowoczesny świat biznesu, z technologicznie zaawansowanym zewnętrznym backoffice, dzięki któremu niskim kosztem mają dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych – bez inwestowania lub wynajmowania kolejnych powierzchni biurowych, bez konieczności zakupu rozbudowanego oprogramowania.

Trend outsourcowania w Polsce nie ogranicza się już wyłącznie do dużych miast typu Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk. Dotychczas tradycyjnie zarządzane firmy i instytucje dążą do likwidacji przerost administracji w swojej organizacji, a tym samym ograniczenie kosztów pośrednich, by zwiększyć zyski. I przy nowoczesnych technologiach osiągnięcie takiego celu jest realne. Informatyczne rozwiązania pozwalają na zdalne łączenie firm z różnych miejsc i miejscowości, nawet jeśli nie są ulokowane w pobliżu tych największych ośrodków. Możesz mieć wiele oddziałów, oddalonych od siebie filii, co aktualnie nie stanowi problemu dla nowoczesnego centrum usług biznesowych.

Kto wdraża odpowiednie oprogramowanie?

Sprawdź ofertę wdrożeniową zintegrowanego, systemu informatycznego, od naszego opiekuna systemu enova365, Autoryzowanego Partnera producenta enova365, XLE Sp. z o.o.

monitor z logo XLE

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych nowoczesnych usług outsourcingu kadrowo-płacowego lub outsourcingu księgowości, skontaktuj się z nami.

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie